Ekologické hospodaření farmy

Farma je držitelem certifikátů pro produkci Bio potravin.

 loga-bio

Farma Zelené údolí hospodaří v tzv. EKO režimu. Znamená to, že je registrována na MZE mezi ekologickými zemědělci a je pod dohledem kontrolních orgánů pro ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství je velmi pokrokový a moderní způsob hospodaření, který staví na tisíciletých zkušenostech našich předků (pestré osevní postupy, uzavřený koloběh látek a živin).

Ekologické zemědělství bere ohled na koloběhy a závislosti v ekosystémech. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny bez používání chemických postřiků a hnojiv. Ekologický zemědělec velmi významně přispívá k zachování životního prostředí a k péči o něj. Jeho produkty se označují jako bioprodukty nebo biopotraviny.
To je určitý legislativní rámec.

Co to ale znamená ve skutečnosti?

Asi víte, že lidstvo jako celek, pokud by nemělo vyčerpávat zásoby naší planety a devastovat přírodu, by pro zabezpečení svého života potřebovalo 3 naše planety. Pokud by na světě žili jen Češi pak by potřebovali již planet 5 a pokud by to byli Američané potřebovali by planet 11. To jsou hrozivá fakta, a to především pro naše potomky.

Ekologické hospodaření tedy znamená, že hospodaříte v souladu s přírodou a snažíte se o to, aby ji vaše činnost nepoškozovala.

Znamená to ale i to, že vaše produkty nejsou kontaminovány zbytky hnojiv, pesticidů a herbicidů jako běžné zemědělské a potravinářské výrobky. Nesmí se používat stimulátory růstu, syntetické zchutňovače krmiv a je zakázáno využívání geneticky manipulovaných organismů.

Zvířata, která chovají ekologičtí zemědělci musí mít krásný život a jsou vyžadovány výběhy a pastva.

Znamená to i skutečnost, že za vámi nezůstává ekologická stopa a že příroda, ve které hospodaříte nebude narušena pro ty, kteří přijdou po vás.

Znamená to i skutečnost, že zvířata žijící ve volné přírodě mají svoje místo i na naší farmě a časem se stávají i její součástí. Volně žijící bažanti, koroptve, zajíci atd. se krmí spolu s našimi ovcemi, daňky a jeleny a po určité době přijali i nás do svého okruhu "přátel". Dobře poznali, že jim od nás nehrozí žádné nebezpečí, a tak nám doslova běhají pod nohama.

Když hospodaříte v souladu s přírodou ona vás přijme časem za své.
Jde jen o to ji nezklamat.

Naše činnost / rekonstrukce rybníků, opravy hrází a rybničních objektů, zařízení pro živočišnou a rostlinnou výrobu, zařízení pro agroturistiku, monitorovací zařízení , rybářské vybavení, zemědělská a rybářská technika a další / je podporována z národních i evropských zdrojů. Našimi partnery je SZIF a MZE ČR.

Podporu nacházíme v následujících fondech:

eu-ryby eu-rozvoj-venkova

Aktuality

jaro 2017

Máme první jehně a začínáme přijímat rezervace na ubytování. Za 3 týdny začnou shazovat jeleni a pokud se chcete pokochta krásným parožím,…

Anketa

Měli jste možnost ochutnat produkt ekologického zemědělství?

Ano - 100%
Ne - 0%

Celkový počet hlasů: 7
Hlasovaní bylo ukončeno 28. 2. 2014

Partneři

01 02 03