Provozní řád pro nájemce chaty Karolína

Vážení a milí hosté,

jsme velice rádi, že jste si pro strávení vaší dovolené vybrali chatu Karolína.

Proto, aby váš pobyt probíhal klidně a bezpečně, je třeba se řídit tímto provozním řádem ubytovacího zařízení Karolína.

Věříme, že u nás budete spokojení.
Rodina Novotných.

A. Pravidla chování hostů

 • Host je povinen při začátku pronájmu chaty předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 • Nebyla-li doba pronájmu sjednána jinak, je nástup na pobyt od 15:00 hod. Host je povinen opustit chatu v den skončení pronájmu do 10:00 hodin.
 • Host platí za pronájem chaty předem při zahájení pobytu.
 • Uhrazená záloha za pronájem chaty je nevratná.
 • Při ukončení pobytu v chatě musí host uvést chatu do pořádku a odevzdat klíč od chaty pronajímateli. Pronajímatel si chatu převezme a zkontroluje vybavení.
 • Psi a jiná zvířata mají vstup do prostor chaty zakázán.
 • Je zakázáno bez vědomí pronajímatele zapalovat oheň v krbu.
 • Je zakázáno grilovat na kamenné terase. Gril je nutno postavit na trávu a vyvarovat se potřísnění kamenné terasy tuky a nápoji.
 • Veškeré prostory chaty jsou kompletně nekuřácké a opatřeny kouřovými čidly.
 • V prostorách chaty je vyžadováno používání domácí obuvi. Je přísně zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi do objektu chaty. Při příchodu do chaty je host povinen se v prostorách síně přezout. Toto platí i při vstupu do obývacího pokoje z terasy.
 • V chatě je zakázáno přemisťování nábytku a používání nábytku k jiným účelům, než je určeno. Nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • Je zakázáno vstupovat do prostoru předzahrádky s fontánou. Hrozí propadnutí do sběrné nádoby!
 • Lékárnička je umístěna v kuchyni.
 • Majetek, zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou pronajímatelem pojištěny.
 • V chatě může nocovat pouze předem sjednaný počet osob. Stavění stanů a přebývání dalších osob je možno pouze po předchozím souhlasu majitele.
 • Návštěvník chaty je povinen třídit odpad a dávat ho do určených nádob na vyhrazených místech.
 • Herní dětské prvky v blízkosti chaty / prolézačky, houpačky, skluzavka, šplhadla, trampolína, dětský domeček .../ nejsou veřejným dětským hřištěm ani hřištěm pro návštěvníky chaty či veřejnost.Jedná se  o rodinné, soukromé hřiště určené výhradně pro členy rodiny majitelů farmy. Není certifikované pro veřejnost a není určeno pro veřejnost ani návštěvníky chaty Karolína. Vstup na vlastní nebezpečí !!!                                                             

B. Odpovědnost za škody

 • Na počátku pronájmu přebírá host chatu bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení chaty, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
 • Bude-li zjištěno takové poškození chaty, zařízení a vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě pronajímatelem doložené pořizovací ceny.
 • Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, host uhradí kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu poškození i celé místnosti.
 • Majitel chaty nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech, nebo v chatě.

C. Protipožární pravidla a protipožární opatření

 • V celé chatě je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • V chatě je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení, přenosných počítačů a nabíječek. Absolutní zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů.
 • Pro případ požáru je v objektu umístěn hasicí přístroj a to na WC. Lze jím hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení je provozovatel penzionu oprávněn ukončit ubytování ihned a bez náhrady.

Aktuality

jaro 2017

Máme první jehně a začínáme přijímat rezervace na ubytování. Za 3 týdny začnou shazovat jeleni a pokud se chcete pokochta krásným parožím,…

Anketa

Měli jste možnost ochutnat produkt ekologického zemědělství?

Ano - 100%
Ne - 0%

Celkový počet hlasů: 7
Hlasovaní bylo ukončeno 28. 2. 2014

Partneři

01 02 03