RYBNÍKY 2020

Rybniky2020Výsledkem projektu bude rybářský podnik vybavený potřebnou rybářskou technikou pro skladování krmiva pro zabezpečení provozu před predátory. Dále bude vybaven zařízením pro vlastní produkci raných vývojových stádií ryb.Tento bod je podstatný pro chov dalších druhů ryb a diverzifikaci. produkce rybářského podniku.

Silo a rybářské vybavení zabezpečí zlepšení welfare ryb. Silo má zásadní vliv na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců rybářského podniku, kdy se zlepší a zjednoduší manipulace s krmivy .

Bude vyřešen havarijní stav vybavení rybníka Nový.

Partneři

01 02 03